Vítejte na webových stránkách věnovaných psychózám. Jsou určeny především laické veřejnosti. Najdete na nich teoretické i praktické informace o příčinách, průběhu, prevenci, léčbě a rehabilitaci těchto onemocnění. Psychózy si zasluhují mimořádnou pozornost. Podle údajů českého statistického úřadu bylo v roce 2008 v České republice ošetřeno 41 558 pacientů s diagnózou psychotického onemocnění. Tato diagnóza zároveň zapříčinila 11 480 hospitalizací, které byly zároveň nejdelší – průměrně trvaly 112 dní. Psychotická onemocnění také nejčastěji vedla v roce 2008 k přiznání plného invalidního důchodu.

Schizofrenie je jedním z  nejčastějších a nejzávažnějších psychotických onemocnění. Postihuje lidi v mladém věku na prahu života, mnohdy zásadním způsobem ovlivňuje jejich schopnost studovat a pracovat. Zasahuje do života celé rodiny. Byť schizofrenie zůstává onemocněním s relativně nepříznivým výsledným stavem, cílem léčby na prahu 21. století již není pouze odstraňování symptomů, ale úzdrava. Tedy možnost vést normální život, který je v mezích určitých faktických omezení, daných prodělanou nemocí, plnohodnotný.

Jednou z mnoha překážek na cestě k úzdravě je nedostatek informací. Nemocní a jejich blízcí mají informací málo. Jen jeden příklad za všechny: průzkumem mezi 719 pacienty se schizofrenií ve Spojených státech se zjistilo, že 50 % z nich vůbec nevědělo, že jim byla schizofrenie diagnostikována, ačkoli byli na základě této diagnózy kontaktováni. Ve stejném průzkumu 23 % pacientů, kteří měli dostatek informací o nemoci a o nabízených terapeutických službách, bylo se svým životem spokojenější a kvalita jejich života byla prokazatelně vyšší. Dostatek informací přitom pacientům umožňuje se s nemocí vyrovnat a zároveň ji porozumět.

A jak jsou na tom pacienti a jejich blízcí v Česku? Co by se měli a chtěli dozvědět o psychotickém onemocnění? Co je zajímá nejvíc a kde informace najdou? Odpovědi na tyto otázky přináší projekt, jehož cílem je zmapovat úroveň informovanosti pacientů a jejich blízkých, a zároveň informace všem potřebným poskytnout. Autoři projektu se desítky let  věnují prevenci, léčbě i výzkumu psychotických onemocnění. Více si o nás přečtěte zde.

Přejeme všem nemocným či jejich blízkým, aby se k nim při jejich nelehkém údělu, který představuje psychotické onemocnění, naše společnost chovala s úctou, nadějí a důstojností, nikoli se stigmatem, pesimismem a vyloučením.

Doufáme, že na našich webových stránkách najdete informace, které Vám pomohou žít s psychózou.

 

Za autory,

Lucie Bankovská Motlová